REGULAMIN

AUTOPOLER

1. Pracownicy wykonują usługi z należytą starannością, mając na względzie zakres zlecanych usług, wymagania technologiczne oraz stosowne regulacje i przepisy prawne.

2. Podstawą wykonania usług jest zlecenie wystawione na udostępnionym klientowi formularzu usług, zawierającym opis zlecenia, termin wykonania, kosztorys oraz ewentualne uwagi.

3. Wszystkie zmiany w zakresie usług, wprowadzone przez klienta po zaakceptowaniu kosztorysu, zostaną wprowadzone w punkcie korekta formularza zlecenia i będą wiązały się z obowiązkiem zapłaty odpowiedniego uzupełniającego wynagrodzenia za wykonanie usługi

4. W przypadku, gdy klient zwiększył (w stosunku do kosztorysu) zakres zlecanych usług, korzystając z drogi mailowej lub telefonicznej, wówczas zobowiązany jest do potwierdzenia wyceny usług wiadomością SMS lub E-mail o treści „Akceptuję wycenę dodatkową w kwocie …. zł ”.

5. Wszystkie zmiany dotyczące zakresu usługi wprowadzone przez klienta mogą wpłynąć na czas wykonania usługi i na zaplanowany termin wydania samochodu.

6. Wykonawca zastrzega możliwość przesunięcia terminu wydania pojazdu w przypadku nieprzewidzianych trudności w ukończeniu usługi.

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste, nie stanowiące normalnego wyposażenia pojazdu, pozostawione w nim na czas wykonania usługi.

8. Jeżeli usługa obejmuje czyszczenie wnętrza pojazdu, rzeczy pozostawione w schowkach zostaną zapakowane i umieszczone w bagażniku.

9. Jeżeli w pojeździe zostawiono foteliki dziecięce, zostaną one zdemontowane przez wykonawcę. Po odebraniu pojazdu, ponowny montaż powinien zostać wykonany przez klienta z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa przewożenia dzieci w pojeździe

10. Jeżeli usługa wymaga zdemontowania kół pojazdu, po odebraniu pojazdu klient powinien sprawdzić poprawność zamontowania kół po przejechaniu kilku kilometrów.

11. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia elementów wnętrza jak i elementów zewnętrznych pojazdu, które nie zostały zamontowane fabrycznie przez producenta lub były uszkodzone.

12. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu powstałe w wyniku mycia pod wysokim ciśnieniem jeżeli pojazd miał wady ukryte karoserii lub lakieru.

13. Klient przyjmuje do wiadomości, że niektóre usługi wymagają odłączenia akumulatora lub demontaż foteli

14. Usługa mycia (detailingu) silnika pojazdu – ze względu na specyfikację tej usługi i możliwość wystąpienia uszkodzenia w pojeździe – wykonywana jest na ryzyko klienta.

15. Usługi wykonawcy nie obejmują obsługi poduszek powietrznych oraz systemów wentylacji za wyjątkiem konieczności ingerencji w poduszkę koła kierownicy, o czym klient zostanie wcześniej poinformowany.

16. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością w ramach obsługi klienta.

17. Jeżeli do wykonania usługi konieczne jest odłączenie mechanizmu poduszki powietrznej, w takim przypadku może być konieczne anulowanie w komputerze samochodu błędu kontrolki poduszki powietrznej. Koszty związane z anulowaniem błędu zostaną poniesione przez klienta lub usunięte w jego własnym zakresie po wcześniejszym ustaleniu.

18. Gwarancja udzielona na powłokę ceramiczną, zachowuje swoją ważność tylko i wyłącznie po stosowaniu się klienta do przeglądów powłoki ceramicznej w odstępach czasu zawartych w karcie serwisowej.

19. Gwarancja udzielona na Folię PPF, zachowuję swoją ważność tylko i wyłącznie po zastosowaniu się klienta do bezpłatnego serwisu Folii PPF w odstępie dwóch tygodni od oklejenia pojazdu folią.

Close Menu